Chính sách bảo mật

chinh-sach-bao-mat-8

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:

  • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi;
  • Thông tin về cách bạn sử dụng trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi;
  • Thông tin về máy tính và thiết bị bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ của chúng tôi;
  • Thông tin về các hoạt động trực tuyến và sở thích của bạn;
  • Thông tin về cách bạn phản hồi thông tin liên lạc của chúng tôi;
  • Thông tin về vị trí của thiết bị di động của bạn dựa trên vị trí của các mạng Wi-Fi lân cận hoặc thông tin được truy cập thông qua chức năng định vị của thiết bị khi có sự đồng ý của bạn.
  • Thông tin về bạn từ các nguồn công khai hoặc thương mại.

Thông tin bạn cung cấp được dùng như thế nào?

  • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của bạn, quản lý rút thăm trúng thưởng và cá nhân hóa nội dung dịch vụ của chúng tôi;
  • Với mục đích nghiên cứu;
  • Liên lạc với bạn về tài khoản của bạn; hiểu bạn và gửi cho bạn hoặc cung cấp cho bạn các quảng cáo, ưu đãi hoặc nội dung khác dựa trên sở thích của bạn;
  • Giải quyết tranh chấp.
  • Cải thiện, duy trì và giải quyết các dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

  • Với các bên thứ ba, bao gồm: các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin thay mặt chúng tôi để tạo điều kiện giao dịch và cung cấp dịch vụ cho bạn;
  • Chia sẽ cho những công ty liên kết với chúng tôi;
  • Thúc đẩy quảng cáo dựa trên sở thích;
  • Liên quan đến việc chuyển giao doanh nghiệp hoặc các tài sản liên quan; khi có nghĩa vụ pháp lý phải tiết lộ thông tin của bạn hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi, công chúng hoặc những người khác.

Lựa chọn của bạn

  • Bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin tài khoản của bất kỳ dịch vụ nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên trang thông tin tài khoản của dịch vụ.
  • Bạn có thể cho biết sở thích của mình đối với truyền thông tiếp thị trên trang quản lý bản tin của chúng tôi.
  • Bạn có thể tìm hiểu về khả năng đăng ký tùy chọn “Không theo dõi” trong phần quảng cáo dựa trên sở thích của chính sách bảo mật đầy đủ.