Những điều cần biết không thể bỏ qua về an ninh mạng

1.AN NINH MẠNG LÀ GÌ?

An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.