Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định mới nhất

Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định mới nhất là thủ tục bắt buộc nếu chủ phương tiện muốn pham gia lưu thông mà không vi phạm pháp luật. Thông tư 58/2020/TT-BCA ra ngày 01/08/2020 có nhiều điểm mới, tạo điều kiện cho người dân sang tên ô tô chính chủ khi mua lại ô tô cũ.